Комунальний заклад "НВК №2"
Наш дошкільний підрозділ КЗ "НВК №2"

  

 

Комунальний заклад "НВК №2" дошкільний підрозділ гуманітарно -естетичного спрямування

 

 

а 

Керуючись Законом  України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, «Національною стратегією  розвитку освіти України  на період до 2021 року», «Концепцією національно-патріотичного виховання », вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»,обласним науково-методичним проектом на II-му організаційно-моделюючому етапі «Освітніі стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та проектом міста «Запровадження гнучкої системи організації навчально-виховної роботи, спрямованої на розвиток соціальної компетентності та громадянської активності учасників педагогічного процесу», педагогічний колектив   КЗ «НВК №2» визначив науково-методичну проблему:  «Забезпечення  науково – методичного супроводу  національно – патріотичного та духовно – морального виховання дошкільників  у форматі  проектних технологій соціалізації  особистості»  та поставив перед собою такі

пріоритетні завдання:

 

·        Забезпечити систему  роботи по реалізації  Концепції національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами музейної педагогіки;

·        Формувати у дітей  основи економічної культури як складової соціально-адаптованої особистості до умов суспільного  життя через використання інноваційних педагогічних технологій;

 

·        Оптимізувати взаємодію педагогів з батьками через використання сучасних форм та методів роботи.